Algemene informatie

De website www.bioparabolic.be wordt uitgegeven door Pertinium SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Qualitis Science Park, Jean Burgerslaan 2, B-7850 Enghien, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0802.628.874. Pertinium SRL biedt de gebruikers van de website www.bioparabolic.com de mogelijkheid om een selectie van voedingssupplementen en balsems te bestellen.

 

Intellectueel eigendom

Parabolic Biologicals is een gedeponeerd handelsmerk.

Alle elementen van de website www.bioparabolic.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Pertinium. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van foto's, logo's, beelden of tekst.

Productfoto's zijn niet-contractueel.

De teksten, lay-out, illustraties, foto's, productbladen en andere elementen op de website www.bioparabolic.com worden beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de principes van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website www.bioparabolic.com mag niet worden gekopieerd. Hij mag niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of worden gepubliceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pertinium.

 

Vertrouwelijkheid

Het bedrijf Pertinium verbindt zich ertoe de contactgegevens van de koper nooit mee te delen aan derden, met uitzondering van de dienstverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de verwerking van de bestelling. De koper heeft de mogelijkheid om op elk moment zijn gegevens te raadplegen en te wijzigen via de pagina Mijn account van de website www.bioparabolic.com.

 

De overdracht van persoonlijke gegevens op de website www.bioparabolic.com valt onder het privacybeleid van Pertinium SRL, dat op de site kan worden geraadpleegd.

 

Marketing

De voedingssupplementen van Parabolic Biologicals zijn geregistreerd bij het Belgische Ministerie van Volksgezondheid (FAVV) in overeenstemming met de huidige wetgeving. Ze voldoen aan de Europese regelgeving.