Preambule

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen Pertinium BV, met maatschappelijke zetel te Qualitis Science Park, Jean Burgerslaan 2, B-7850 Enghien, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0802.628.874, hierna "Pertinium" genoemd, en elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website www.bioparabolic.com, hierna "de koper" genoemd.

1. Onderwerp

1.1. Via de website www.bioparabolic.com biedt de onderneming Pertinium voedingssupplementen en balsems te koop aan. De koper maakt verbinding met de website en plaatst, door zijn winkelmandje te vullen, een bestelling van de producten die hij heeft gekozen door op de website www.bioparabolic.com te surfen. De gekochte producten worden online betaald met een van de oplossingen die op de site worden aangeboden (artikel 5). Pertinium BV bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail en de producten worden binnen een indicatieve termijn aan de koper geleverd (artikel 9).

 

1.2. Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen Pertinium en de koper vast te leggen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.bioparabolic.com. De aankoop van een product via de site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór de bestelling.

 

1.3. Voorafgaand aan elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de website www.bioparabolic.com niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik en anderzijds dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is, zodat hij/zij zich kan verbinden tot deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

1.4. Pertinium behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of om het gebruik van de website www.bioparabolic.com te verbeteren. Bijgevolg zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling van de koper.

2. Producten

2.1. De aangeboden producten zijn de producten die worden getoond op de website www.bioparabolic.com, zolang de voorraad strekt. Alleen producten die op voorraad zijn kunnen worden besteld en deze worden over het algemeen binnen 48 uur verzonden. Wanneer een product niet meer op voorraad is, kan het niet meer besteld worden totdat het weer op voorraad is. Als een besteld product niet meer leverbaar is, bijvoorbeeld als de laatste artikelen zijn verkocht tijdens de wachttijd voor betaling per bankoverschrijving, wordt de koper binnen 24 uur per e-mail op de hoogte gesteld. De koper heeft dan de keuze om een annulering en volledige terugbetaling aan te vragen of om te wachten tot het product weer in voorraad is.

 

2.2. Pertinium behoudt zich het recht voor om het productengamma op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website www.bioparabolic.com voorgesteld onder de vorm van een beschrijving van de belangrijkste kenmerken en specificaties. De foto's zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Pertinium niet. De verkoop van producten voorgesteld op de website www.bioparabolic.com is enkel bestemd voor kopers die verblijven in het Verenigd Koninkrijk of in een lidstaat van de Europese Unie, met uitzondering van Nederland.

 

2.3. Klanten of ontvangers van de producten onthouden zich van elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de gekochte producten.

3. Prijzen

3.1. De prijzen op de productbladen van de internetcatalogus zijn prijzen in euro's (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan weerspiegeld worden in de prijs van de producten. Het bedrijf Pertinium behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus verschijnt op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is voor de koper.

 

3.2 De vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling en het land van bestemming. De leveringstarieven en -uren zijn beschikbaar op de website www.bioparabolic.com.

4. Bestelling

4.1. Alvorens een bestelling te plaatsen, moet de koper een account aanmaken op de website www.bioparabolic.com. Het gedeelte voor het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk via de rechterbovenhoek van elke pagina op de site. Bij elk bezoek, als de koper een bestelling wil plaatsen of zijn/haar account wil raadplegen (status van bestellingen, profiel, enz.), moet hij/zij zich identificeren met behulp van zijn/haar e-mailadres en het wachtwoord dat hij/zij heeft gekozen.

 

4.2 Alle door de koper verstrekte informatie, bij het invoeren van de gegevens die inherent zijn aan de bestelling, is bindend. Pertinium BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten die de koper gemaakt heeft in de gegevens van de bestemmeling van de bestelling (leveringsadres, facturatieadres in het bijzonder) en voor vertragingen in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten zouden kunnen veroorzaken.

 

4.3. Na ontvangst van de bestelaanvraag Pertinium BV bevestigt de aanvaarding van de bestelling door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij de registratie van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten na verzending van deze bevestiging van de bestelling.

 

4.4. In het algemeen en zonder rechtvaardiging. Pertinium BV behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, in het bijzonder in het geval van een probleem met de betaling van de bestelling in kwestie of een geschil met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling.

5. Betaling

5.1. Betaalmethoden

Pertinium BV accepteert betalingen via PayPal, creditcard en bankoverschrijving via de online betalingsoplossing Stripe. Door de website www.bioparabolic.com te gebruiken en een betaling uit te voeren, erkent en aanvaardt de koper de algemene voorwaarden van Stripe, evenals alle beleidsregels en procedures van Stripe voor de verwerking van betalingen.

5.1.1. Beveiligde betaling via PayPal

De koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het "winkelmandje", wijzigt deze indien nodig en controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. De verzendkosten worden dan berekend en samen met de naam van de vervoerder aan de koper voorgelegd. De koper selecteert vervolgens de betalingsmethode van zijn keuze: "Betaling via PayPal". De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken en vervolgens de bestelling te bevestigen door op de knop "Mijn bestelling bevestigen" te klikken. Tot slot wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde PayPal-interface om zijn PayPal-rekeninggegevens in alle veiligheid in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en het contract definitief vastgelegd.

5.1.2. Beveiligde betaling met bankkaart

De koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het "winkelmandje", wijzigt deze indien nodig en controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. De verzendkosten worden dan berekend en samen met de naam van de vervoerder aan de koper voorgelegd. De koper kiest vervolgens de betalingsmethode van zijn keuze: "Betaling per creditcard". De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken en vervolgens de bestelling te bevestigen door op de knop "Mijn bestelling bevestigen" te klikken. Tot slot wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde Stripe-interface om zijn persoonlijke creditcardgegevens in alle veiligheid in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en het contract definitief vastgelegd.

5.1.3. Betaling via overschrijving

De koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het "winkelmandje", wijzigt deze indien nodig en controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. De verzendkosten worden dan berekend en samen met de naam van de vervoerder aan de koper voorgelegd. De koper selecteert vervolgens de betalingsmethode van zijn keuze: "Betaling via overschrijving". In de laatste fase wordt de koper gevraagd alle informatie te controleren en deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het betreffende vakje aan te vinken, voordat hij de bestelling bevestigt door op de knop "Mijn bestelling bevestigen" te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve afsluiting van het contract. Zodra de bestelling is gevalideerd, ontvangt de koper een bestelbon die bevestigt dat de bestelling is geregistreerd. Om de betaling af te ronden en de bestelling te verwerken, moet de koper de online overschrijving valideren door deze elektronisch te ondertekenen. Zodra de overschrijving is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. De bestelde producten worden ten vroegste 2 werkdagen na ontvangst van de overschrijving die overeenkomt met de bestelling verzonden, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voorraad.

5.2. Betalingszekerheid

De betalingsgegevens van de koper worden veilig verwerkt door Stripe. Pertinium BV heeft geen toegang tot betaalkaartgegevens en slaat deze ook niet op haar servers op. Door gebruik te maken van de website www.bioparabolic.com en een betaling uit te voeren, stemt de koper ermee in dat zijn/haar betalingsgegevens worden doorgegeven aan Stripe en worden verwerkt in overeenstemming met hun privacy- en beveiligingsbeleid.

5.3. Betalingsautorisatie

Door een betaling uit te voeren, garandeert de koper dat hij/zij wettelijk bevoegd is om de gekozen betalingsmethode te gebruiken. De koper stemt ermee in geldige, nauwkeurige en volledige betalingsinformatie te verstrekken en verbindt zich ertoe geen frauduleuze of illegale betaalmiddelen te gebruiken.

5.4. Bevestiging van betaling

Zodra de betaling is verricht, ontvangt de koper een betalingsbevestiging per e-mail van Stripe. Deze bevestiging dient als bewijs van betaling. Bewaar een kopie van deze bevestiging voor toekomstig gebruik.

5.5. Terugbetalingen

Als een terugbetaling wordt toegekend, zal deze worden uitgevoerd via Stripe op de betalingsmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij anders aangegeven door Pertinium BV.

5.6. Geschillen en betalingsgeschillen

In geval van een geschil of een probleem met betrekking tot de betaling, wordt de koper verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de klantendienst via het contactformulier op de website www.bioparabolic.com. Pertinium BV zal steeds trachten het probleem te goeder trouw en op een billijke manier op te lossen. In geval van een betalingsgeschil behoudt Pertinium zich het recht voor om alle beschikbare juridische kanalen te gebruiken om de verschuldigde bedragen te innen, inclusief het doorgeven van de persoonlijke gegevens van de koper aan derden die betrokken zijn bij het incassoproces.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf Pertinium behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling is ontvangen, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

 

7. Recht van afstand

Er bestaat een recht om een bestelling te annuleren dat alleen van toepassing is voordat het bericht van verzending per e-mail is verzonden. Om dit recht te activeren, moet de koper een verzoek indienen via het contactformulier op de website www.bioparabolic.com en Pertinium BV zal het volledige bedrag dat voor de bestelling is betaald binnen 5 werkdagen terugbetalen.

 

8. Herroepingsrecht

8.1. Volgens het herroepingsrecht voorzien door de Europese Richtlijn 2011/83/EU, en omgezet in de Wet van 31 mei 2014 en Boek VI Artikel 47 van het Wetboek van Economisch Recht, betreffende consumentenrechten bij verkoop op afstand, heeft de koper een wettelijke termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van de bestelde producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper contact opnemen met de klantendienst van Pertinium BV via het contactformulier op de website www.bioparabolic.com.

 

8.2. Om terugbetaling te verkrijgen, moet de koper op eigen kosten (in overeenstemming met boek VI van het Wetboek van economisch recht en art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de ongeopende en nog verzegelde producten (vergezeld van de leveringsbon) terugsturen naar het volgende adres:

 

Parabolische biologische producten

c/o Magazijn Luxroutage

11, rue Paul Rischard

5324 Contern

Luxemburg

 

8.3. Als de producten binnen de bovengenoemde voorwaarden en termijnen teruggestuurd worden, verplicht Pertinium BV zich om de door de koper betaalde bedragen terug te betalen. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen maximaal tien (10) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen door de logistieke dienstverlener van Pertinium BV, Warehouse Luxroutage.

 

9. Levering en acceptatie

9.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de bankinstelling die voor de transactie gebruikt werd (artikel 5), verbindt Pertinium BV zich ertoe om de bestelde producten binnen de twee werkdagen naar de koper op te sturen. Afhankelijk van het land van bestemming, vindt de levering over het algemeen plaats binnen twee tot drie werkdagen. In geval van laattijdige levering kan de koper geen schadevergoeding eisen van Pertinium BV of de transporteur. Tenzij de vertraging meer dan vijftien (15) werkdagen bedraagt vanaf de datum van de bestelling, kan het verkoopcontract geannuleerd worden en de koper volledig terugbetaald worden.

 

9.2. Het bedrijf Pertinium BV deelt per e-mail aan de koper het trackingnummer van zijn pakket mee. De koper wordt door de gekozen vervoerder afgeleverd op het adres dat bij de bestelling werd opgegeven. Als de koper afwezig is, ontvangt hij een bericht van de chauffeur waarmee hij contact kan opnemen met de transporteur met de referenties van het pakket om een nieuwe levering te plannen. Prijzen en levertijden zijn beschikbaar op de website www.bioparabolic.com.

 

9.3. Als een pakket ondanks meerdere bezoeken van de transporteur (maximaal drie bezoeken) niet wordt ontvangen, wordt het teruggestuurd naar Pertinium BV en wordt de geadresseerde per e-mail op de hoogte gebracht. De koper kan om een bijkomende levering vragen en de kosten hiervan zijn ten laste van de koper (zelfs als de eerste levering gratis was).

 

9.4. Als dit niet het geval is, wordt het totale bedrag van de bestelling terugbetaald, met uitzondering van de eventueel betaalde portokosten, vermeerderd met € 7,50 incl. btw als administratiekosten. Als de koper niet de moeite neemt om de bestelling af te halen op een relaispunt binnen de toegestane tijd en deze wordt teruggestuurd naar Pertinium BV, is dezelfde terugbetalingsregel van toepassing.

 

9.5. Door het plaatsen van een bestelling verplicht de koper zich om bij ontvangst van de goederen alle belastingen, rechten, heffingen en andere huidige en toekomstige lasten te betalen die verschuldigd zijn in verband met de levering van de bestelde producten. Pertinium BV kan hiervoor niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

9.6. De risico's verbonden aan het transport worden gedragen door de koper vanaf het moment dat de artikelen in ontvangst worden genomen door de vervoerder. De koper is verplicht om de staat van het pakket en de inhoud ervan te controleren bij levering, in aanwezigheid van de chauffeur. In geval van schade tijdens het transport, wordt de koper of ontvanger geadviseerd om onmiddellijk de nodige voorbehouden te maken bij de vervoerder op het moment van levering.

 

9.7. De koper dient zich ervan te verzekeren dat de geleverde producten overeenkomen met de bestelling. In geval van een leveringsfout, in het geval dat de koper een product ontvangt dat niet besteld is of, integendeel, dat een product ontbreekt, moet de koper Pertinium BV binnen vijf (5) dagen na de datum van ontvangst van de bestelling informeren via het contactformulier op de site www.bioparabolic.com. In dit geval biedt Pertinium BV de koper aan: ofwel een terugbetaling, ofwel de terugzending + terugbetaling van het product dat per vergissing ontvangen werd, inclusief de kosten voor het opnieuw verzenden. In het geval van een ontbrekend product zal het, na verificatie bij de logistieke dienstverlener van Pertinium BV, zonder extra kosten in een tweede pakket worden verzonden.

 

10. Garantie

10.1. Alle producten geleverd door de firma Pertinium genieten de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het teruggestuurd worden naar het bedrijf Pertinium die het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten per e-mail worden ingediend via het contactformulier op de website www.bioparabolic.com, binnen tien (10) werkdagen na levering.

 

10.2. De kosten voor het terugsturen van het niet-conforme product worden gedragen door Pertinium BV voor zover dit gebeurt via de diensten die door het bedrijf Pertinium aan de koper worden aangeboden, waarbij deze laatste het verschil zal betalen als hij beslist om een andere, duurdere dienst te kiezen.

 

10.3 Niettemin draagt de koper alle risico's met betrekking tot het verlies van het product tijdens de retourtransactie. Retourkosten kunnen worden gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon, te gebruiken bij een volgende bestelling, of kunnen worden opgenomen in een eventuele terugbetaling.

 

10.4 Pertinium BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de reglementaire en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van het bedrijf Pertinium is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, vastgesteld op de datum van verkoop.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Online verkoop

11.1.1. Het bedrijf Pertinium is in het kader van de verkoop op afstand slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

 

11.1.2. Bovendien behoudt Pertinium BV zich het recht voor om, om redenen van technisch onderhoud en/of in geval van nood, de toegang tot de website www.bioparabolic.com op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie en zonder enige aansprakelijkheid.

 

11.1.3. Deze site bevat links naar andere internetsites. Noch de site www.bioparabolic.com, noch het bedrijf Pertinium kan verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die gelinkt zijn aan de site www.bioparabolic.com.

 

11.2. De producten

11.2.1. Pertinium BV kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van oneigenlijk gebruik van de producten die op de website www.bioparabolic.com worden aangeboden.

 

11.2.2. Bovendien kan Pertinium niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen die door de fabrikant aan producten worden aangebracht. Informatie zoals doseringen en contra-indicaties worden enkel ter informatie gegeven. Alleen de instructies die door de fabrikant bij of op het product worden geleverd, dienen door de koper in acht te worden genomen.

 

11.2.3. De verantwoordelijkheid van het bedrijf Pertinium is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet in vraag worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten kunnen zijn blijven bestaan. In het bijzonder worden de foto's op de website www.bioparabolic.com louter ter informatie aangeboden. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van een discrepantie ten opzichte van de foto op de site. De vermeldingen op de productfiches zijn louter informatief. De koper verbindt zich ertoe om aandachtig de instructies te lezen die door de fabrikant op of in de verpakking van het product worden weergegeven. Het is deze bijsluiter die de informatie bevat (in het bijzonder doseringen en contra-indicaties) die de gebruiker moet volgen.

 

12. Overmacht

Het optreden van onvoorziene gebeurtenissen buiten de wil van Pertinium BV die de verzending van producten belemmeren, zoals stakingen, brand, overstromingen, epidemieën, storingen of vertragingen in de transportmiddelen, storingen of opschortingen in de bevoorrading, geeft Pertinium het recht om de levering van bestellingen op te schorten, te annuleren of te verlengen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hier sprake is van overmacht, met inbegrip van gebeurtenissen buiten hun wil die de normale uitvoering van dit contract verhinderen, evenals de tijdelijke stopzetting van de activiteiten door Pertinium BV.

 

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Alle elementen van de website www.bioparabolic.com zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van Pertinium. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van foto's, logo's, beelden of tekst.

 

13.2. De teksten, lay-out, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen op de site www.bioparabolic.com worden beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de principes van het intellectuele eigendomsrecht. De inhoud van de website www.bioparabolic.com mag niet worden gekopieerd. Hij mag niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of worden gepubliceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pertinium.

 

14. Persoonlijke gegevens

14.1. Het verzamelen van persoonlijke informatie voor verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie essentieel is voor het verwerken en leveren van bestellingen. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.

 

14.2. De firma Pertinium verbindt zich ertoe de gegevens van de kopers nooit mee te delen aan derden, met uitzondering van de dienstverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de verwerking van de bestelling. De koper heeft de mogelijkheid om op elk moment zijn gegevens te raadplegen en ook te wijzigen via de pagina Mijn Account van de website www.bioparabolic.com.

 

14.3. De overdracht van persoonlijke gegevens op de website www.bioparabolic.com wordt geregeld door het Privacybeleid van Pertinium BV, dat kan worden geraadpleegd op de website.

 

15. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover de wet dit toestaat en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Voorwaarden, zonder dat een dergelijke uitspraak de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloedt.

 

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1. In geval van een geschil dat voortvloeit uit deze contractuele relatie, verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. Daartoe nemen zij eerst contact met elkaar op, voordat zij eventueel hun toevlucht nemen tot bemiddeling, arbitrage of een andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.

 

16.2. Bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de koper en Pertinium BV, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of niet-uitvoering, de onderbreking of de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de koper.

 

16.3. Op alle verkopen, met inbegrip van de internationale verkopen, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Pertinium BV behoudt zich echter het recht voor om, naar eigen goeddunken, in geval van een vordering, het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de koper.

 

16.4. In voorkomend geval doet de keuze van het toepasselijke Belgische recht en de bevoegde rechtbanken van Brussel (België), zoals bepaald, geen afbreuk aan de toepassing op de koper van de dwingende bepalingen van het recht van de Lidstaat van de Europese Unie waar hij verblijft indien deze hem meer bescherming bieden dan de Belgische bepalingen, of van de bevoegdheid van een andere rechtbank die zou worden aangewezen door het toepasselijke recht van de Europese Unie.

 

17. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

17.1. De meest recente versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden kan op elk moment op deze pagina worden geraadpleegd. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2023.

 

17.2. Pertinium BV behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen te publiceren op de website www.bioparabolic.com. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Door de website www.bioparabolic.com te blijven bezoeken en er bestellingen te plaatsen na de publicatie van wijzigingen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, erkent de koper dat hij/zij deze zonder voorbehoud aanvaardt.

 

18. Contactgegevens

Vragen met betrekking tot de Algemene Verkoopvoorwaarden moeten worden verstuurd via het contactformulier op de website www.bioparabolic.com.