Preambule

In dit document (het "Privacybeleid") informeren we je over de gegevens die we verzamelen, het doel waarvoor we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken en de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonlijke gegevens.

 

De toegang tot de sites beheerd door het bedrijf Pertinium (hierna de "sites") of het gebruik van hun diensten impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van dit Privacybeleid, evenals van de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Wat de sites betreft, geldt het Privacybeleid voor alle pagina's die op de sites worden gehost en voor de administratie van deze sites. Het is niet van toepassing op pagina's gehost door derden waarnaar Pertinium SRL kan verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Pertinium kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op of door deze sites worden verwerkt.

 

Als we besluiten ons Privacybeleid te wijzigen, plaatsen we een bijgewerkte versie met vermelding van de datum van de bijwerking. Als u vragen hebt over onze wijzigingen, kunt u contact met ons opnemen via dpo@pertinium.com.

 

Dit privacybeleid is als volgt opgebouwd:

 

1. Wie zijn wij?

2. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

3. Cookiebeleid

4. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

5. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

6. Maakt Pertinium mijn persoonlijke gegevens bekend aan derden?

7. Gebruikersrechten

8. Minderjarigen

9. Beveiliging

10. Bewaren van gegevens

11. Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

12. Geldigheid van clausules, toepasselijk recht en jurisdictie

 

1. Wie zijn wij?

1.1. Pertinium SRL, met maatschappelijke zetel te Qualitis Science Park, avenue Jean Burgers 2, B-7850 Enghien, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0802.628.874, is een bedrijf dat gebruikers van de website www.bioparabolic.com de mogelijkheid biedt om een selectie voedingssupplementen en balsems te bestellen.

 

1.2 Wij hechten eraan dat onze operationele activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving, en in het bijzonder met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing sinds 25 mei 2018 (hierna de "GDPR").

 

1.3. We hebben Jean-Noël Chamart, directeur, aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (beter bekend als "DPO"). De taken van de Data Protection Officer bij Pertinium zijn minstens de volgende:

 

- om de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker en de werknemers die de verwerking uitvoeren te informeren en adviseren over hun verplichtingen onder de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming;

- de verwerkingsverantwoordelijke bij te staan bij het toezicht op de naleving van de huidige wetgeving en de interne regels van Pertinium inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, de bewustmaking en opleiding van het personeel dat betrokken is bij de verwerkingsactiviteiten, en de daarmee verband houdende audits;

- op verzoek advies geven over de effectbeoordeling gegevensbescherming en controleren of deze is uitgevoerd;

- samen te werken met de toezichthoudende autoriteit ;

- op te treden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit over verwerkingskwesties, met inbegrip van voorafgaande raadpleging, en zo nodig overleg te plegen over andere kwesties.

 

Vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: dpo@pertinium.com

 

2. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

2.1. We verzamelen de informatie die we nodig achten om de dienst te verlenen. Het is aan u om bijkomende persoonsgegevens aan Pertinium te bezorgen. Hieronder vindt u de soorten persoonsgegevens die we verwerken voor de doeleinden vermeld in artikel 3.

 

2.2. Wanneer de gebruiker de website www.bioparabolic.com bezoekt, registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens, zoals :

 

- voor diensten die authenticatie vereisen, identificatiegegevens zoals voor- en achternamen, titel, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummers en adressen;

- het type domein waarmee de gebruiker verbinding maakt met het internet ;

- het IP-adres dat aan de gebruiker is toegewezen (wanneer deze zich aanmeldt) ;

- de datum en tijd van toegang tot de site www.bioparabolic.com en andere verkeersgegevens;

- locatiegegevens of andere communicatiegegevens ;

- de pagina's die de gebruiker raadpleegt op de website www.bioparabolic.com;

- het type browser, platform en/of besturingssysteem dat de gebruiker gebruikt;

- de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de site te vinden;

- browservoorkeuren.

 

Pertinium gebruikt "cookies" om het surfen op de website www.bioparabolic.com te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren.

 

2.3. Door middel van de cookies en de geraadpleegde servers worden geen nominatieve gegevens verzameld waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Deze informatie wordt uitsluitend bijgehouden voor statistische doeleinden en om de website www.bioparabolic.com te verbeteren.

 

2.4. De gebruiker machtigt Pertinium tevens tot het registreren en bewaren, voor de doeleinden genoemd in artikel 3 :

 

- informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt doorgegeven voor een doel dat gespecificeerd wordt in het Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van de website www.bioparabolic.com of op elk ander communicatiemedium dat door Pertinium wordt gebruikt;

- aanvullende informatie die Pertinium van de gebruiker vraagt om hem of haar te identificeren of om te voorkomen dat hij of zij een van de bepalingen van het Privacybeleid schendt.

 

3. Cookiebeleid

Dit cookiebeleid beschrijft de verschillende soorten cookies die Pertinium gebruikt op de website www.bioparabolic.com en hoe u deze cookies kunt configureren. We hanteren een strikt privacybeleid en willen transparant zijn over de technologieën die op de site worden gebruikt.

3.1 Wat is een cookie?

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat informatie bevat die door een website op een computer of door een mobiele applicatie op de smartphone van een gebruiker wordt opgeslagen. Cookies maken het mogelijk om u te identificeren en verschillende gegevens op te slaan om u onder andere gemakkelijker door een website/mobiele toepassing te laten navigeren, om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert of om deze doeltreffender te maken, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan.

3.2. Welke cookies worden op onze site gebruikt en waarom?

Pertinium gebruikt verschillende soorten cookies om verschillende redenen.

 

3.2.1. Essentiële of strikt noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om op de site te surfen en de essentiële functies ervan te gebruiken. Deze cookies maken het mogelijk om een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst of functionaliteit te leveren. Deze cookies kunnen zonder uw toestemming worden geplaatst. We raden u ook aan om deze cookies niet te deactiveren, omdat ze kunnen leiden tot het verlies van de basisfuncties van de website of de toegang tot bepaalde delen van de site.

 

3.2.2. Prestatie (voorkeur) cookies zorgen ervoor dat de site naar behoren functioneert en dat u de site sneller en efficiënter gebruikt. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

 

3.2.3. Analytische cookies (statistieken): Deze cookies zijn extern en worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site, om de inhoud van de site te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Marketingcookies (van derden) stellen de site in staat om gepersonaliseerde reclameboodschappen te sturen. We vragen uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

 

3.2.4. Functionele cookies (van derden) zoals die van sociale netwerken waarmee u inhoud en/of pagina's op de site kunt delen. De website www.bioparabolic.com kan ook elementen implementeren die geïntegreerd zijn met bijvoorbeeld Youtube, LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze worden gebruikt om sociale media op de website te integreren via plug-ins. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor advertentiedoeleinden.

3.3. Wordt informatie uit cookies doorgegeven aan derden?

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen twee soorten cookies:

 

- First-party of directe cookies zijn cookies die Pertinium beheert en die specifiek zijn voor de website www.bioparabolic.com.

- Third-party of indirecte cookies zijn cookies die worden beheerd en geplaatst door een derde partij. Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens via uw bezoek aan de website www.bioparabolic.com worden doorgegeven aan derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies van sociale media.

 

Deze derden kunnen toegang hebben tot specifieke cookie-informatie, bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden of om uw opmerkingen te verzamelen.

 

Sommige cookies worden op de website www.bioparabolic.com geplaatst door sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit gebeurt via de knoppen van deze sociale netwerken die eventueel op de site worden aangeboden. Als u daar gebruik van maakt, kunnen deze derden bepaalde informatie met betrekking tot cookies ontvangen.

3.4. Hoe configureer ik cookies?

U kunt eenvoudig cookies van de website www.bioparabolic.com verwijderen, uitschakelen of accepteren door te klikken op de knop Voorkeuren op de cookiebanner die onderaan uw scherm verschijnt. U kunt het gebruik van cookies ook op elk gewenst moment instellen via de instellingen van uw browser.

 

Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.) heeft zijn eigen manier om cookies te configureren. Om de procedure voor uw browser te kennen, gaat u naar: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

 

Als je verschillende computers, smartphones en/of tablets gebruikt, vergeet dan niet om elk apparaat te configureren zodat het overeenkomt met je cookievoorkeuren.

3.5. Werkt onze website altijd zonder cookies?

Je kunt nog steeds www.bioparabolic.com bezoeken, maar sommige interacties werken mogelijk niet normaal.

 

4. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

4.1. In het algemeen verwerkt Pertinium uw gegevens in het kader van haar hoofdactiviteit, namelijk de verkoop van een selectie voedingssupplementen en balsems.

 

4.2. Meer specifiek verwerken we uw gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het doel in kwestie. Verwerking bestaat uit elke (manuele of geautomatiseerde) bewerking van persoonsgegevens. Pertinium verzamelt, registreert en gebruikt gebruikersgegevens, met name voor de volgende doeleinden:

 

- om statistische onderzoeken uit te voeren;

- om de inhoud van de site te analyseren, aan te passen en te verbeteren;

- om de gebruiker berichten te laten ontvangen ;

- om de voorziening en het gebruik van de site te vergemakkelijken;

- om de ervaring van de gebruiker op de site te personaliseren;

- om hen op de hoogte te houden van wijzigingen aan de site en de functies ervan;

- voor elk ander doel waarvoor de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;

- voor zichzelf te werven.

 

4.3. Pertinium kan uw gegevens ook verwerken voor marketingdoeleinden:

 

4.3.1. Ten behoeve van marketing van onze diensten: door u te registreren op de site www.bioparabolic.com gaat u ermee akkoord dat uw contactgegevens en informatie met betrekking tot uw gebruik van de site worden gebruikt om u aanvullende producten of diensten aan te bieden. Deze promotionele aanbiedingen kunnen per e-mail of telefoon worden gecommuniceerd. We zullen u nooit promotionele aanbiedingen sturen via sms. Als je geen commerciële aanbiedingen per e-mail of telefoon wilt ontvangen, kun je je te allen tijde afmelden door de afmeldlink in de e-mail te gebruiken of door contact met ons op te nemen via dpo@pertinium.com.

 

4.3.2. Interne bedrijfsdoeleinden: Om onze site te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor interne gegevensanalyse, om te bestuderen hoe onze site wordt gebruikt, om ons te helpen problemen vast te stellen en de service te beveiligen, om gebruikstrends vast te stellen en om de effectiviteit van promotiecampagnes te bepalen. We kunnen bijvoorbeeld bepalen hoe lang gebruikers op elke pagina van de website blijven en hoe ze door de site navigeren. We gebruiken deze informatie alleen om onze site te verbeteren.

 

5. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming moet elke verwerking van persoonlijke gegevens worden gerechtvaardigd door een "voorwaarde" voor verwerking. In de meeste gevallen zal elke verwerking gerechtvaardigd zijn op grond van het feit dat:

 

- u toestemming hebt gegeven voor deze verwerking;

- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het met u gesloten contract (bijvoorbeeld het aanmaken van uw gebruikersaccount of de levering van uw bestelling);

- de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke verplichting; of

- De verwerking is in ons legitieme zakelijke belang, onder voorbehoud van uw belangen en fundamentele rechten.

 

6. Maakt Pertinium mijn persoonlijke gegevens bekend aan derden?

6.1. Pertinium zal uw persoonsgegevens niet meedelen aan derden, onder andere voorwaarden dan deze vermeld in het Privacybeleid, om de doelstellingen vermeld en bepaald in artikel 3 te bereiken of onder de voorwaarden waarin de wet haar daartoe verplicht.

 

6.1.1. Met onze leveranciers en dienstverleners: we maken gebruik van de diensten van verschillende erkende derde partijen, die verschillende taken voor ons uitvoeren, onder de bescherming van de toepasselijke overeenkomsten. In sommige gevallen kan toegang tot gegevens worden verleend aan bepaalde categorieën externe ontvangers, zoals technische dienstverleners, betalingsdiensten, transporteurs, koeriersdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, juridische adviseurs, communicatiebureaus, deskundigen, onderzoeksfinancieringsbureaus en instellingen die onderzoeksprojecten hosten.

 

Pertinium gebruikt bijvoorbeeld toonaangevende platforms van derden om ons opslagdiensten te leveren, om ons te helpen met marketing en reclame, analyse van online gedrag, ontwikkeling van nieuwe diensten, fraudepreventie, beveiliging en afhandeling van verzoeken om ondersteuning van gebruikers.

 

6.1.2. In bepaalde juridische omstandigheden of voor de bescherming van de privacy: wanneer vereist door de wet of als onderdeel van juridische procedures, of voor de preventie van fraude en cybercriminaliteit.

 

6.2. Openbaarmaking van deze informatie aan voornoemde personen moet onder alle omstandigheden beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is of vereist wordt door de toepasselijke regelgeving.

 

6.3. Pertinium geeft alleen gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte wanneer dit land een passend beschermingsniveau waarborgt in de zin van de geldende wetgeving en in het bijzonder in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door de geldende wetgeving worden toegestaan, bijvoorbeeld door de bescherming van gegevens te waarborgen door middel van passende contractuele bepalingen.

 

6.4. Informatie gecontroleerd door Pertinium zal worden overgedragen of doorgegeven, of opgeslagen en verwerkt, bijvoorbeeld in andere landen buiten het land waar u woont, voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Deze gegevensoverdrachten zijn noodzakelijk om de diensten te verlenen of om de verwerking uit te voeren zoals beschreven in het Privacybeleid. Wij maken gebruik van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en vertrouwen op de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie met betrekking tot bepaalde landen. Als u vragen hebt over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen via dpo@pertinium.com.

 

7. Gebruikersrechten

7.1. Je hebt de volgende rechten:

 

- Het recht om geïnformeerd te worden over de doeleinden van de verwerking en de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke.

- Recht op toegang: de gebruiker kan op elk moment toegang krijgen tot de gegevens die Pertinium over hem bewaart of nagaan of hij opgenomen is in de Pertinium databank.

- Recht op rectificatie: we nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we bewaren up-to-date zijn. We raden u aan om uw account van tijd tot tijd te raadplegen of om bij ons na te vragen of uw gegevens up-to-date zijn. Als je merkt dat je gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te vragen deze te corrigeren.  

- Recht van verzet: gebruikers kunnen te allen tijde verzet aantekenen tegen het gebruik van hun gegevens door Pertinium en zijn partners.

- Recht op verwijdering: de gebruiker kan te allen tijde de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens vragen, met uitzondering van de gegevens die Pertinium wettelijk verplicht is te bewaren.

- Recht op beperking van de verwerking: gebruikers kunnen een beperking van de verwerking krijgen als ze bezwaar maken tegen de verwerking, als ze de juistheid van de gegevens betwisten of als ze van mening zijn dat de verwerking onwettig is.

- Recht op overdraagbaarheid: de gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die hij aan Pertinium heeft meegedeeld en kan Pertinium ook vragen om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 

7.2. Om hun rechten uit te oefenen, moeten gebruikers een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van de voorkant van hun identiteitskaart, sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail naar dpo@pertinium.com.

 

7.3. Pertinium zal dan het nodige doen om zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, aan dit verzoek te voldoen. Indien nodig kan deze termijn, gelet op de complexiteit en het aantal verzoeken, met twee maanden worden verlengd.

 

8. Minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet handelingsbekwaam zijn, zijn niet gemachtigd om de site www.bioparabolic.com te gebruiken. Pertinium vraagt hen om hun persoonsgegevens niet mee te delen via de site of enige andere tussenpersoon. Elke inbreuk op deze bepaling moet onmiddellijk aan het volgende adres worden gemeld: dpo@pertinium.com

 

9. Beveiliging

9.1. Pertinium heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te garanderen en om ervoor te zorgen dat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens worden gehost, voor zover mogelijk :

 

- onbevoegde toegang tot of wijziging van deze gegevens;

- ongepast gebruik of onthulling van dergelijke gegevens;

- de onwettige vernietiging of het onopzettelijke verlies van deze gegevens.

 

9.2. Hoewel we ons hebben verplicht tot het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, controleren en bijwerken van een redelijk beveiligingsprogramma met betrekking tot dergelijke gegevens, is geen van deze programma's onfeilbaar; met andere woorden, niet alle risico's kunnen redelijkerwijs worden geëlimineerd en er kan niet worden aangenomen dat het optreden van een incident of inbreuk het gevolg zou zijn van ons falen in het implementeren en onderhouden van een redelijke beveiliging.

 

9.3. Gebruikers verplichten zich om geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Vertrouwelijkheidsbeleid of, meer in het algemeen, met de wet. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord voor toegang tot de dienst. Pertinium vraagt u om uw wachtwoord niet te delen met derden. Pertinium vraagt u het wachtwoord dat u gebruikt voor Pertinium niet te gebruiken voor een andere dienst.

 

10. Bewaren van gegevens

10.1. Pertinium bewaart de persoonsgegevens van gebruikers zo lang als nodig is om de beoogde doelen te bereiken (artikel 3) en om de diensten te leveren conform de Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

10.2. Bewaartermijnen kunnen per verwerking verschillen, afhankelijk van het doel en de rechtsgrondslag voor de bewaartermijn.

 

10.3 Pertinium kan ook bepaalde persoonsgegevens van de uitgeschreven gebruiker blijven bewaren, met inbegrip van eventuele correspondentie of verzoeken om bijstand gericht aan Pertinium, om te kunnen reageren op vragen of klachten die na de verwerking aan haar worden gericht, om het goede verloop van de door Pertinium uitgevoerde activiteiten te waarborgen en om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, in het bijzonder op fiscaal gebied of andere wettelijke vereisten.

 

11. Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

Gebruikers worden geïnformeerd dat ze het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Data Protection Authority (DPA), waarvan het contactadres als volgt is:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

E-mail : contact@apd-gba.be

 

12. Geldigheid van clausules, toepasselijk recht en jurisdictie

12.1. Het feit dat Pertinium op een bepaald moment geen beroep doet op een bepaling van het Privacybeleid, zal niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van haar recht om in een later stadium haar rechten onder het Beleid te doen gelden.

 

12.2. De nietigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van het geheel of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen zal niet leiden tot de nietigheid van het gehele Privacybeleid. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-afdwingbare bepaling zal als ongeschreven worden beschouwd. Pertinium verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, hetzelfde doel nastreeft.

 

12.3. De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

 

12.4 In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Privacy Policy, zullen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd zijn, voor zover de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht dit toelaten.

12.5. Alvorens stappen te ondernemen met het oog op de gerechtelijke beslechting van een geschil, verbinden de gebruiker en Pertinium zich ertoe te trachten dit geschil in der minne te regelen. Daartoe zullen zij eerst met elkaar in contact treden, alvorens, in voorkomend geval, hun toevlucht te nemen tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.